TRƯƠNG CHẤN KHƯƠNG

Chức Vụ: Giám đốc

Phone: 0935326827

Gmail: Khuonghazen@gmail.com

Tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa

Là trụ cột quan trọng nhất trong việc đưa HAZEN từ một Công ty nhỏ ban đầu trở thành công ty phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Là người nhiệt huyết và quyết liệt trong điều hành và quản trị công ty.
Khả năng nắm bắt, nhận định thị trường rất nhạy bén và đưa ra các chỉ đạo sáng suốt.

———————————————————————————————————————————

 

NGUYỄN THẾ DUYỆT

Chức Vụ: Trưởng Phòng MAKETING

Phone: 0931507298

Gmail: Duyethazen@gmail.com

Tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa

Là thành viên có vai trò rất lớn trong các dự án trọng yếu của HAZEN trong tất cả các lĩnh vực Bất Động Sản CHO THUÊ VÀ MUA BÁN, là một trong những người đặt nền móng quan trọng nhất cho sự phát triển vượt bậc của công ty

 

 

 

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search